Kamp Hayattır...
8-15 yaş
Kamp Hayattır...
8-15 yaş
Bizi Arayın
444 5 896
Bizi Arayın
444 5 896

Çocuklarda Evresel Hareket Özellikleri

Temel Hareketler Dönemi (0-2 ve 2-5 yaş dönemleri); 

Hareket gelişimi (motor gelişim) fiziki büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın sisteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. 

Çocuğun hareket gelişimi refleksler ile başlayan ve üst düzeyde koordine motor becerilerle sonuçlanan bir süreci takip eder. 0-2 yaşlar arasında gözlenen ilkel hareketler istemli hareketlerin ilk biçimidir. 

Yaşamın ilk iki yılında çocuğun kazandığı hareketler ileride kazanılacak hareketlerin temelini oluşturur. Bu hareketler çok fazla kontrol gerektirir. Çocuk tüm dikkatini hareketlere verir. Yürümeye başlayan çocuğun yürürken başka hiçbir şeye bakmadığı ve çevresiyle ilgilenmediği görülür. Çocuk beceriyi tam olarak kazanmaya başladığında dikkatini çevresine yöneltmeye başlar. Bu nedenle emekleme ve yürüme evreleri çocuğun çevresiyle iletişime geçişinin ilk evresi olması hasebiyle çok önemlidir. Reflektif hareketlerle başlayan bu dönemi ilkel hareketler ve temel hareketler dönemi izler. 

2-7 yaş arası dönem çocuk temel fiziksel becerilerini kazanır. Bu temel beceriler koşma sıçrama sekme atlama yakalama fırlatma v.b hareketlerdir. Bu özellikler tüm çocuklarda olan ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan, temel beceriler olarak adlandırılır. 

2 yaşından sonra çocuklarda temel beceriler kaba bir şekilde ortaya çıkmaya başlar. Çocuklar bu becerilerini anlayabilmek ve artırabilmek için çaba gösterirler. Zaman içersinde çocuklar mekanik yönden etkili, uyumlu ve kontrollü bir hareket repertuarına kavuşmaya başlarlar. Temel beceriler öğrenilirken ortaya koyulacak metot çocuğun bu becerileri kazanırken eğitmenin ve/veya ailenin izlemesi gereken yoldur. Çocuğun temel hareket becerilerinin kazanımını bir periyot içersinde yapmak ve gelişimi anbean takip etmek mümkündür. Bunun için kullanılması gereken oyun metotları mevcuttur. 

İlköğretim dönemi;

Temel hareketler döneminin doğal sonucu koordinatif becerilerin, çoklu öğrenme becerilerinin gelişmeye başlamasıdır. Bu dönemde hareket hem doğal ihtiyaçların karşılanması hemde sportif ve rekreatif aktivitelerin uygulanmasında araç olarak kullanılır. Dengeleme, lokomotor ve manipülatif beceriler giderek mükemmelleşir. Örneğin sekme,atlama,sıçrama gibi temel beceriler, halk oyunları üçadım atlama v.b çeşitli koordinasyon gerektiren oyunlarda kullanılarak, temel hareketler döneminde kazınalan beceriler karmaşık ve koordinatif bir şekilde kullanılarak geliştirilir. Hareket kabileyetinin evreleri; 7-10 yaş dönemi sportif beceriye geçiş evresi, 11-13 yaş spor aktivitelerine katılım dönemi ve 14 yaş ve üzeri sürekli spor alışkanlıklarının pekişip rekabet edilme seviyesine ulaşması şeklinde ortaya çıkan evrelerden oluşur. Temel hareketleri iyi gelişen çocuğun koordinatif becerilerinin ileri seviyelere ulaşması dönemindede takip edilmesi ve belirli bir program dahilinde bu koordinatif becerilerin çocuğa verilmesi sportif alt yapısının temelini oluşturur ve rekabet edebilir seviyeye (performans seviyesi) ulaşması sağlar. 

Burada temel hareket becerisinden temel sportif becerilerin öğrenilmesi evresine geçilirken çocuğun kendi vücüt koordinasyonunu eşgüdümsel becerilerini, kısacası kendi bedenin fonksiyonlarını kavraması sağlanmış olur. KAYNAK (prof dr N. Güven Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi)